Bảo hiểm y tế khi nghỉ thai sản

Câu hỏi: Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản có được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội không?

Trả Lời: Về việc đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế thời kỳ nghỉ thai sản được quy định tại điểm 7.3. mục III. phần II quyết định số 902/2007/QĐ-BHXH ngày 26/06/2007 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, như sau:

"Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội, chỉ đóng bảo hiếm y tế". Như vậy, khi nghỉ hưởng chế độ thai sản, bạn và công ty không phải đóng bảo hiểm xã hội nhưng vẫn phải đóng bảo hiểm y tế, người lao động 1% và người sử dụng lao động 2%. Nếu cơ quan và bạn (nghỉ hưởng chế độ thai sản) đã không đóng bảo hiểm y tế trong khoảng thời gian tính từ ngày 01/01/2007 thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện quyết toán quý I , II/2007 và truy thu.

Luật Thái An


Số lượt xem: 3693
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
« Đầu  Trước 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Tiếp Cuối »

  • Đại học Thành Tây
  • VNPT
  • Cty ĐT PT đô thị & KCN Sông Đà
  • Công ty Willy Sport
  • ADC Việt Nam
  • Công ty Hoá dược Việt Nam
  • Công ty Nagoya
  • Công ty Tài chính dầu khí
  • Công ty Lavie